Svenska EventAkademin

KONTAKTA:

Svenska EventAkademin
Lennart Paulsson, Ständig sekreterare

»Hemsida

070-600 92 22


  • INFORMATION

Svenska EventAkademin bildades år 2000 för att samordna utvecklingen av event-, nöjes-, mötes- & upplevelseindustrin.

Akademin bygger på 18 stolar där varje stol tillhör ett branschområde. På varje stol sitter en erfaren branschperson som tillsammans med en bisittare ska bevaka sitt branschområde och kommunicera resultaten regelbundet.

EventAkademin har under sin existens varit en värdefull kunskaps-pool där viktiga framtidsfrågor bearbetas och exponeras. Kunskap och kompetens förmedlats till morgondagens aktörer. Studenter i utbildning för vår bransch.

Personer som gjort skillnad premierats med hedersstatyetten Narren, som är en keramikfigur gjord av keramikern Gösta Grähs. Under åren har 111 personer har mottagit Narren sedan starten 2000.

Idag verkar EventAkademin inom 3 viktiga huvudområden:

1. Vi driver Mötesindustrins Tankesmedja med ett antal möten under året (läs mer på hemsidan).

2. Vi föreläser på aktuella utbildningar i branschen.

3. Vi utser Narrenpristagare, som visat prov på skicklighet och mod genom sitt arbete med att ta branschen ett steg framåt. Narren är ett hederspris från kollegorna i branschen.

Fört vidare information kontakta den ständige sekreteraren Lennart Paulsson.

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket