Workman Event

KONTAKTA:

Workman Event
Hansi Sundström
Strömögatan 5
164 40
Kista

»Hemsida

070-606 32 01
08-410 356 60


  • INFORMATION

Workman Event | Professionell exponering för mässor & event...

Workman event skapar professionell exponering och innovativa lösningar för såväl mässor, event, evenemang och butiksexponering... Vi jobbar både mot den privata och den offentliga sektorn.

Monterdesign och formgivning

För oss är ingen förfrågan för "liten" eller för "stor".
Vi producerar med glädje montrar i alla storlekar, allt från enklare konstruktioner till montrar med flera våningar. Workman Event tar ansvar för att montern (oavsett storlek) byggs enligt föreskrifter och gällande krav.

Event & Evenemang

Vi bygger upp scener och publikplatser. Vi ljud- & ljssätter. Vi bygger showrooms på mässor och offentliga platser. Vi skapar miljöer på mässor och evenemang.

Vi anpassar oss efter era förutsättningar

Vi är väl medvetna om att olika förutsättningar råder för olika kunder och därför jobbar vi mycket med innovativa lösningar för att försöka möta era förväntningar, oavsett budget. Detta för att ge er en så professionell exponering som möjligt vare sig det gäller en hel monter eller enstaka exponeringsmateriel.

Flexibla samarbetsformer

Att olika samarbetsformer kan uppstå är vi vana vid. Därför jobbar Workman Event lika gärna med ett totalansvar för ett helt projekt, som med ansvar för enskilda montrar eller rent av endast komplement till en redan befintlig monter. I det fall där en hel mässa behöver produceras tar vi gärna på oss rollen som totalleverantör där vi ansvarar för såväl produktion som monterservice till samtliga utställare.

Inne på vår hemsida hittar du mängder av bilder och inspiration.

Låt oss höras!
/ Workman Event

skickaförfrågan-knapp-profil

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket