Johan Norén

KONTAKTA:

Johan Norén
Tottes Agency
Totte Freidenfelt
Skogvaktargatan 8
115 42
Stockholm

»Hemsida

0708-23 98 00


 • INFORMATION

Streama Johan Noréns föreläsning 
- Bibehållen arbetsglädje i oroliga tider...

Med tanke på rådande förutsättningar av att samla större/mindre grupper så finns möjligheterna till livestreaming kopplat till det jag föreläser om. Ett uppdrag jag hade i går var för ett av våra större försäkringsbolag, det fungerade riktigt, riktigt bra.

Vi sände live med ljud och bild från fyra olika orter och sammanlagt över 400 deltagare i 130 minuter. Alla köpte förutsättningarna och hjälpte till med att skapa delaktighet och engagemang vilket var riktigt roligt.

Fokus låg på bibehållen arbetsglädje i oroliga tider och hur vi genom minskad stress kan skapa ökad arbetsglädje.

Kontakta Totte som bokar mig, för mer info eller frågor!

skickaförfrågan-knapp-profil


Boka Johan Norén som föreläsare i coachning, ledarskap & stress.

Följande 4 olika föreläsning med Johan Norén.

 • Företag - "konsekvensen av en tanke"
 • Skolor, Gymnasier & Universitet - "du är mer än din prestation"
 • Coaching Ledarskap - "Om inte du, vem? Om inte nu, när?"
 • Träna för hjärnan - "Från utbränd och depression till Ironman och motivation"

Företag - "konsekvensen av en tanke"

Johan har flera års erfarenhet av coachning och jobbat inom ledande befattningar med slutprodukten av att hjälpa andra optimera sin prestation.

Johan Norén inspirerar företag och arbetslag genom att öka det individuella ansvaret och frigöra energi samt vända problem till utmaningar. Han delar alternativa tankar, tekniker och förhållningssätt till begreppen stress, press och krav och visar hur man kan bibehålla en produktiv samt hälsosam arbetsplats genom att skapa medvetenhet av kraften i eget ansvar. Vad är det som gör att vissa människor växer med uppgiften och och ser till att det händer medan vissa sitter ner och undrar när det händer? Vad är ingredienserna för ökat ansvar och ökad medvetenhet av sitt beteende? Hur uppnår vi våra gemensamma mål och hur drar vi igenom processen från start till mål i förändringsprocesser?

Följande ämnesområden Johan Norén arbetar med:

 • Eget ansvar får andra att växa.
 • Kraften i förändringsprocesser.
 • Få en ökad produktivitet genom att prioritera och säga nej.
 • Hur får vi organisationen att växa genom att öka det egna ansvaret.
 • Hur växer vi som människor genom att vårda det friska.
 • Vikten i att fatta kraftfulla beslut.
 • Starka motiv skapar starka resultat.
 • "Låt-gå" verksamhet går sällan framåt.
 • Beslutsamhet, tydliga visioner och handlingskraft får organisationer att växa.
 • Tydlig internkommunikation skapar tolerans för återhämtning.

 

Skolor, Gymnasier & Universitet - "du är mer än din prestation"

Ger alternativa tankar och förhållningssätt till jämförelsefällan, prestationsfällan och hur vi kan förhålla oss till begreppet stress.

Hur kan vi träna upp koncentrations förmågan och skapa högre fokus på inlärning genom att träna på att släppa taget om tankar som tar energi och fokus från nuet. Vilka effekter skapar vi genom att i tidig ålder träna på att skapa fördelaktiga tankar om oss själva och vilka metoder finns det för att följa sina egna drömmar. Vilka fördelaktiga effekter har fysisk aktivitet för vår förmåga att ta åt oss information. Hur kan vi förhålla oss till högt ställda inre krav och hur kan vi skapa må bra?

Följande ämnesområden Johan Norén arbetar med:

 • Prestationsångest
 • Jämförelsefällan
 • Duglighetsfällan
 • Katastroftankar
 • Inre krav
 • Framtidsoro
 • Rädslan för att misslyckas
 • Mod i att tro på sig själv
 • Ökat självförtroende och stärkt självbild

 

Coaching Ledarskap - "Om inte du, vem? Om inte nu, när?"

Eget ansvar får andra att växa. Bli modigare genom att träna i att ta kraftfulla beslut. Om inte du, vem? Om inte nu, när? Johan Norén jobbar idag med företagsledare och ledningsgrupper som vill öka sin mentala styrka och fatta fördelaktiga beslut. Hur går vi från tanke till handling och hur tränar vi upp förmågan att fatta kraftfulla beslut.

Följande ämnesområden Johan Norén arbetar med:

 • Modernt ledarskap.
 • Ökad produktivitet genom eget ansvar.
 • Släppa kontroll och låt andra växa.
 • Prioritera hjärnvila för att skapa engagerande ledarskap.
 • Fatta kraftfulla beslut.
 • Starkt och tydligt inre ledarskap skapar en framgångsrik kultur.
 • Rätt frågor i rätt forum skapar effektivitet.Struktur, specifik och tydlighet skapar en långsiktig hållbar verksamhet.

 

Träna för hjärnan - "Från utbränd och depression till Ironman och motivation"

Träna För Hjärnan är titeln på Johans inspirationsföreläsning om vilka fördelar som finns för hjärnan av fysisk aktivitet och betydelsen av att vårda det friska.

Föreläsningen belyser stressorer, symptom på stress och sannolika konsekvenser av långvarig stress samt hur man kan utbilda sig själv om hur man kan förebygga stressrelaterad ohälsa och bibehålla en hög produktivitet över tid.

Träna för hjärnan är Johans träningskoncept . Johan har ansvarat för träning på flera olika träningscamper i Sverige och tränar företag, företagsledare, proffisionella fotbollspelare, hockeyspelare, skådespelare , artister i Sverige och USA där syftet är att skapa balans mellan mental anspänning och fysisk avslappning genom att ta kontroll över sina kroppar samt stretcha sina tankar om sig själva.

Följande ämnesområden Johan Norén arbetar med:

 • Symptom på obalans.
 • Friskvård istället för sjukvård.
 • Acceptera och gå vidare.
 • Bitterhet
 • Nyfikenhet
 • Drömmar
 • Eget ansvar
 • Alfons Åbergs syndromet "Det gäller alla andra utom mig"

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket