Råd till Bröllops-talare

Innehåll

Talet bör innehålla ett känslosamt och positivt budskap som inte är för långt. Max 3-5 minuter bör det vara.

Talet ska framföras väl genom att tala långsamt och tydligt (inte överdrivet och prata inte för fort). Det ska adresseras med namn så att de övriga gästerna och den person som talet riktas mot uppfattar vem det är till, därför ska man även vända sig mot vederbörande.

Riktas talet till bruden ska brudgummen så snart som möjligt nämnas i talet och tvärtom. Festen är deras gemensamma, likaså kommer de att dela allt annat gemensamt, och därför bör mängden antal tal ej bli fler till den ena parten än till den andra. Talet bör avslutas med någon form av lyckönskning till brudparet.

Undvik att infoga något i talet som övriga gäster och framför allt brudparet uppfattar som negativt och pinsamt. Det innebär att sexuella anspelningar, före detta flickvännen/pojkvännen, ''krog raggen'', att den vederbörande blivit snuvad på den högre uppsatta tjänsten på jobbet eller liknande, är absolut uteslutet att ta med i ett bröllopstal. Släktingar som känner varandra väl bör komma ihåg just den regeln, så det inte blir stötande för brudparet.

Förbered dig

  • Skriv ner talet
  • Repetera och klocka det
  • Ta hjälp av stödord
  • Prova hålla talet inför någon annan.
  • Markera pauser och starka/känsliga ord
  • Tänk på att tala tydligt och långsamt
  • Höj blicken mot den/de adresserade och även gästerna
  • Kontakta toastmastern så tidigt som möjligt

Är du trots stora försök, ingen diktare, så välj istället en fin talande text skriven av någon annan, en bit sångtext eller ett citat som du kan framföra till brudparet.

För brudparets framtida lycka så bör den/de som talar resa sig upp när han/hon eller de båda talar. Detta understryker att det är brudparets dag.
Det är dessutom mer etikett och känsla på ett bröllop med resande talare än någon som sitter ner och alla andra knappt kan se eller höra den som framför budskapet.

/Lycka till önskar Eventmarket.se

 

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket