Vem gör vad på ett bröllop?

Vem är passande som brudtärna och vad är hennes uppgift? Eller vad har marskalken, bestmannen, brudnäbbarna, värdparet eller toastmastern för funktioner på ett bröllop? Här beskriver vi dessa uppdrag lite mer.

Brudtärna

Brudtärnan brukar vara en syster, nära släkting eller nära väninna till bruden. Brudtärnans uppgift är att hjälpa bruden med en del förberedelser inför bröllopet samt med påklädning och dylikt på bröllopsdagen. Tärnan brukar själv stå för sina kostnader för kläder och skönhet, men om brudparet har speciella önskemål om kläder och utseende, står brudparet ofta för en del av utgifterna.

Vid vigseln går tärnan vanligtvis fram till altaret tillsammans med marskalken. Till tärnans roll vid vigselceremonin hör att hålla i brudbuketten vid ringväxlingen och ofta läser hon ett bibelstycke eller en vacker dikt. På bröllopsmiddagen brukar hon även hålla ett tal för brudparet. Brudtärnan är den som brukar samordna brudens möhippa. Det blir allt vanligare att ha två eller flera tärnor. Ibland förekommer till och med även 'manliga tärnor'. Vill man inte ha brudtärnor, så behöver man naturligtvis inte ha det.

Marskalk / Best man

Marskalk och best man är i princip samma sak. Marskalken brukar vara en bror, nära släkting eller nära vän till brudgummen och har bland annat till uppgift att vara ett stöd för brudgummen på bröllopsdagen och hjälpa till vid vigseln med att visa gästerna till rätta och förvara ringen/ringarna tills ringväxlingen äger rum. Marskalken brukar själv stå för sina kostnader för kläder.

Vid vigseln går marskalken vanligtvis fram till altaret tillsammans med tärnan. Till marskalkens roll vid vigselceremonin hör att hjälpa bröllopsgästerna till rätta i kyrkan och förvara ringarna fram till ringväxlingen. På bröllopsmiddagen brukar han även hålla ett tal för brudparet. Marskalken är den som brukar samordna brudgummens svensexa.

Man behöver inte ha någon marskalk vid bröllopet om man inte vill ha det. Dock är det vanligast i Sverige med en eller ett par marskalker.

Brudnäbbar

Brudnäbbar och näbbar är ofta brudparets egna barn eller syskonbarn upp till cirka 8 års ålder. De brukar gå in framför brudparet. Näbbarnas uppgifter kan vara att strö ut rosenblad på altargången eller dela ut rosenblad eller ris att kasta efter vigseln. De kan även ta över tärnans/marskalkens uppgifter att hålla brudbuketten under vigseln eller bära ringarna tills ringväxlingen äger rum.

Värdpar

Värdarna är de som brukar ta hand om de praktiska och ekonomiska detaljerna kring bröllopet.
Förut, när brudens föräldrar brukade betala bröllopet, brukade de vara värdparet som bland annat skickade ut inbjudningarna och tog emot anmälningarna.

Idag står brudparet ofta själva för sitt bröllop men brukar dock aldrig åta sig rollen som värdpar. Får de ekonomisk hjälp av sina föräldrar så går oftast rollen som värdpar till föräldrarna. Om alla eller bara någon av dem åtar sig rollen är upp till föräldrarna att besluta. Den eller dem som vill åta sig den äran bör underrätta toastmastern/madamen samt brudparet så snart som möjligt.

Brudparet kan emellertid utse vicevärdar till bröllopet, som har hand om det praktiska på bröllopsdagen, så att brudparet kan ta det lugnt.

Att vara värd eller värdpar innebär utöver de praktiska detaljerna att hålla välkomsttalet.

Toastmaster / toastmadame

På festen brukar man ha en toastmaster eller toastmadame som håller ordning på skålar, tal, telegram, sång och festens tidplan i största allmänhet. Vanligt är också att ha ett toastpar, alltså en man och en kvinna som tillsammans delar på uppgiften.

Toastmastern/toastmadamen har en av bröllopets större roller, så den uppgiften kan kräva en del tid och planering. Därför är det en bra idé att utse toastmastern och/eller toastmadamen relativt tidigt under bröllopsplaneringen, så att man kan diskutera middagens utformning och eventuella önskemål.

Toastmastern/toastmadamen brukar vara den som utbringar brudskålen när brudparet anlänt till festen.
Under middagen kan det vara bra om toastmastern/toastmadamen ringer i en klocka eller blåser i en tuta, för att dra uppmärksamheten till sig.

Det är inte ovanligt att toastmastern har många talare att presentera, så det är viktigt för den som åtar sig denna stora roll att vara noggrann med planeringen. Han/hon/de ska genom planeringen har gott samarbete med serveringspersonalen då tal och måltider ej bör kollidera med varandra. Speciellt så att tal inte läggs in mitt under varmrätten. Den här rollen kräver att man är formell i sina presentationer och kommer ihåg att presentera talaren med för- och efternamn samt sammankopplingen som talaren har med bruden eller brudgummen.

Blir en talare för entusiastisk och drar ut på talet är det upp till toasmastern, genom skrammel eller harkling, att avbryta talaren.

Det är inte bara presentationer som den här rollen kräver utan även att fånga samtliga gästers uppmärksamhet när brudparet ska skära tårtan t.ex.

/Lycka till önskar Eventmarket.se

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket