onsdag 18 augusti | 08:10 2021

Max antal deltagare i sammankomster

Uppdaterad information hämtad från Folkhälsomyndigheten 2021-08-18

Arrangemang inomhus utan anvisade sittplatser
50 personer.

Arrangemang inomhus med anvisade sittplatser
300 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Arrangemang utomhus utan anvisade sittplatser
Max 600 personer. (motionslopp och liknande tävlingsformer 900).

Arrangemang utomhus med anvisade sittplatser
3 000 personer. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra sällskap. Varje sällskap får högst uppgå till åtta personer.

Restaurang:
Ingen övre gräns, men sällskap ska kunna hålla 1 meters avstånd till andra sällskap. Storleken på ett sällskap är begränsad till 8 personer. Utomhus är storleken på sällskap inte begränsad.

Nöjespark:
Ingen begränsning

Fest, privat i hem samt i privat trädgård:
Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.

Mer detaljerad info finns på FHM » Klicka här


Uppdaterad information hämtad från Folkhälsomyndigheten 2021-06-01

Äntligen känns det som att något händer. Vår bransch och många med oss har drabbats hårt under den pågående pandemin. 

Regeringen har nu presenterat en plan för hur åtgärder mot covid-19 kan anpassas till en successivt minskad smittspridning. Planen bygger på det förslag om anpassade smittskyddsåtgärder som Folkhälsomyndigheten presenterade den 12 maj.

De allmänna råden om att undvika trängsel, att arbeta hemifrån, att hellre ses utomhus än inomhus och att vara noga med handhygienen ligger kvar till nivå 1.

Tabellen presenterades 12 maj 2021 och avser:
Storlek på allmänna sammankomster och offentliga tillställningar

nivå1-2-3-FHM

 

Fest, privat i hem samt i privat trädgård:
Större fester bör undvikas och utomhus är att föredra framför inomhus. Privata fester i hem och trädgårdar omfattas inte av juridiskt bindande regler.

» Läs mer här

Läs mer: Artiklar

ny-logo-utan-since

Eventmarket Svenska AB | Org-nr: 556550-4015 | » Om Eventmarket